دوره رایگان تکنسین برق صنعتی

فیلم رایگان برق صنعتی
حفاظت موتورهای سه فاز+ موتورهای سه فاز و تک فاز+رله هوشمند لوگو+راه اندازی موتورهای سه فاز

دوره رایگان تکنسین برق صنعتی شامل ۴ عدد فیلم آموزشی رایگان در طی بیشتر از ۲ ساعت آموزش است.

نحوه شرکت در این دوره آموزشی از طریق پر کردن فرم زیر

جای هیچ گونه نگرانی نیست.ما امانت دار آدرس ایمیل شما هستیم! هر زمان هم دوست داشتید میتوانید ارسال ایمیلها را لغو کنید

تهیه کننده این دوره رایگان: مهندس ادیبی مدیر وب سایت

در این دوره رایگان که به صورت فیلم های آموزشی خدمتتان ارائه می شود در مورد مطالبی پر کاربرد در برق صنعتی صحبت خواهد شد.این مطالب عبارتند از:

  • شرح موتورهای سه فاز و تک فاز القایی و ساختار داخلی و مشخصات هر یک و ترمینالهای موتورها و کاربرد آنها در برق صنعتی
  • شرح انواع روشهای راه اندازی در موتورهای تک فاز و سه فاز و کاربرد هر یک همراه با مثال های کاربردی در حیطه برق صنعتی و تابلوهای برق
  • توضیح مبحث حفاظت در موتورهای سه فاز و تک فاز القایی و روشهای حفاظت این موتورها در برق صنعتی
  • استفاده از رله های هوشمند در کنترل موتورهای سه فاز و یا تک فاز و اصول آنها
  • >